אין המון עצום ורב יותר מהאחרות..!!

אין המון עצום ורב יותר מהאחרות. כלומר נשים, שתמיד היו במיעוט, כאשר ניסו להתאחד תחת אותה מטרה. ואין בכלל פלא בזה כי הלוא תמיד נדמה היה שקרבה משפחתית-חברתית-תרבותית, עלתה על השוני המגדרי. באות הפמיניסטיות הרדיקליות, שחיבתי והערכתי להן רבה מאד, וטוענות כי יש כבר שנים רבות מלחמה בין גברים לנשים …